Façades 2022

In BENG 2 wordt de basis van BENG 1 meegenomen, maar dan kijken we hoe de warmte- en koudebehoefte wordt ingevuld door installaties, dus naar het opweksysteem van warmte, koude en tapwater, de hulpenergie, het type ventilatiesysteem, zonnepanelen etc. BENG 3 gaat over het aandeel hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of een warmtepomp.” Wat heeft invloed op BENG 1? “Bij BENG 1 staat de gebouwschil centraal. Een compact ontwerp is hierbij belangrijk. Op het moment dat je de schil ten opzichte van het vloeroppervlak zo klein mogelijk maakt, dan is dit gunstig voor de BENG 1 scores. Ook is het belangrijk om te kijken naar de glasoriëntatie (ten opzichte van de zon) en het glaspercentage. Je wilt enerzijds de gratis zonnewarmte binnenhalen voor de warmtebehoefte berekeningen, maar anderzijds wil je in de zomer de temperatuuroverschrijding en koudebehoefte beperkt houden. De thermische isolatie is voor zowel de dichte als de lichtdoorlatende geveldelen van belang, ook luchtdichtheid is een belangrijke factor. Verder is de thermische massa van belang. Hoe meer massa de dragende constructie van een gebouw heeft, des te gunstiger is dit voor zowel Wat moet er gebeuren bij het aanvragen van een omgevingsvergunning binnen BENG? “Het gaat erom dat je aannemelijk maakt dat het te bouwen gebouw gaat voldoen aan de BENG eisen. Veel parameters zijn op dat moment nog niet definitief bekend, daar worden dan aannames voor gedaan. Bij de oplevering wordt getoetst of het gebouw inderdaad aan de BENG eisen voldoet.” Wie doet zo’n berekening? “Om dit soort berekeningen te mogen doen, moet je als persoon gecertificeerd zijn en de afmelding moet ook via een gecertificeerd bedrijf plaatsvinden. Alle scores worden door zo’n gecertificeerd bedrijf geregistreerd in EP-online, de landelijke database van energielabels, dus dat is anders dan voorheen bij de EPC berekeningen.” Wat is BENG 1, 2 en 3? “Bij BENG 1 wordt de warmte- en koudebehoefte, dus de energiebehoefte van een gebouw, bepaald. Een BENG berekening is altijd een maandgemiddelde berekening, de eenheid voor BENG 1 en 2 is kWh/m2 vloeroppervlak per jaar. De installaties worden bij BENG 1 niet meegenomen, het gaat hierbij om de schil van het gebouw: de geometrie, de gevel, ramen, deuren en infiltratie. Zonnewarmtewinst Warmteoverdracht door transmissie Warmteoverdracht door ventilatie Interne warmtewinst 212 213

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=