Facades

Recycling metaal Voor metalen gevels geldt dat circulariteit altijd hand in hand gaat met betere milieuprestaties. Bij recycling van metaal is aanzienlijk minder energie nodig. Het recyclen van aluminium kost slechts 5% van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit bauxiet. Dit levert dus een enorme CO2 reductie op. 95% van het gevelaluminium wordt na gebruik gerecycled. En dit proces kan oneindig herhaald worden zonder kwaliteitsverlies van het materiaal. In nieuwe gevels is 55% van het aluminium al van circulaire herkomst. Afgelopen jaren verliet een groot deel van al het post-consumer aluminium Europa (vooral richting Azië) en halveerde het aantal Europese smelterijen. Door het beter sluiten van de kringloop kan het gebruik van gerecyclede en hergebruikte producten in de gevel worden geborgd en verhoogd. Vliegende start Monique Fledderman, voorzitter en coördinator Circulaire Geveleconomie: “De brancheorganisaties zijn verheugd en enthousiast om samen aan de slag wijze die economisch en ecologisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Met een productie van circa 6,8 miljoen m2 gevel per jaar kan deze industrie een significante bijdrage leveren aan een circulaire economie en reductie van CO2 uitstoot. Het plan van aanpak voor de Circulaire Geveleconomie bestaat uit drie fases: vooronderzoek & inventarisaties, voorbereiding inrichting collectief retour systeem(en) en instandhouding. De brancheorganisaties betrekken hierbij uiteraard de aangesloten bedrijven. Samenwerking De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), Bouwend Nederland Vakgroep Glas en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS). Brancheorganisaties en kennispartners investeren naast deze 2,8 miljoen nog eens het zelfde bedrag, Het Nationaal Groeifonds maakt zich samen met de brancheorganisaties vertegenwoordigd in de Circulaire Geveleconomie al jaren sterk om een raam, deur, kozijn of vliesgevel in een volgende cyclus weer terug te laten komen in de gevel van een gebouw. Met deze investering kunnen de plannen voor een Circulaire Geveleconomie uitgerold worden. te gaan. Door de gezamenlijke voorbereiding samen met de ministeries van BZK en IenW kunnen we een vliegende start maken. Het ‘Akkoord Circulaire Geveleconomie’ ligt al klaar om getekend te worden. En dan kunnen we direct door met het starten van de geplande activiteiten. Doordat we onderdeel uit maken van een groter geheel onder regie van TKI Bouw en Techniek met meer dan 130 partners en in nauwe samenwerking met de ministeries van BZK en IenW, verwacht ik dat we grotere stappen kunnen maken. Denk aan het beter kunnen mobiliseren van benodigde kennis, digitalisering, normalisatie, pilots, overheidsbetrokkenheid of andere zaken die nodig zijn om onze doelen te bereiken.” Reductie CO2 uitstoot Met een Circulaire Geveleconomie hebben de brancheorganisaties het volgende voor ogen: Het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gevels van gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen dient te geschieden op een 192 193

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=