Facades

Façades 2023 is een uitgave van de VMRG Samenstelling en redactie Jolanda Verschuur, Marinda van der Wiel (VMRG) Tjerk van Duinen (VDCC) Vormgeving Marc Heijmans Druk en realisatie VDCC Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Uitgever en auteurs aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit de in dit boek geplaatste redactie. De makers hebben getracht alle rechthebbenden op de beelden te achterhalen. Zij die menen rechten te kunnen laten gelden op de gebruikte beelden gelieve contact op te nemen met de VMRG. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Colofon 220 221

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=