Pol Heteren B.V.

2 Telefoon: 026 - 47 90 111 Johan de Wittlaan 38 Arnhem (1968 - 1970) Industrieweg 26 Renkum (1974 - 1992) Jhr. Ned. van Rosenthalweg 2 Oosterbeek (1970 - 1974) Poort van Midden Gelderland rood 15 Heteren (vanaf 2007) Poort van Midden Gelderland rood 15 Heteren (1992 - 2007) Geschiedenis Op 1 januari 1968 startte Arend van de Pol Sr. samen met zijn vrouw een handelsonder- neming onder de naam “Technische handels- onderneming A. van de Pol”. Deze was ge- vestigd aan de Johan de Wittlaan te Arnhem. Eerste handelsartikel was het veiligheidsvest “Primeur”. Al snel werd het leveringsprogram- ma uitgebreid met onder andere afzethek- ken, verlichtingsmaterialen, handschoenen, beschermende kleding, verkeersborden en straatnaamborden. Door de voorspoedige ontwikkeling van het bedrijf verhuisde het in 1970 naar de Jhr. Ned. van Rosenthalweg 2 te Oosterbeek. Later volgde in december 1974 opnieuw een verhuizing; er werd een nieuw bedrijfsge- bouw aan de Industrieweg 26 in Renkum betrokken. De firmanaam is in de loop der jaren gewijzigd in “Handelsmaatschappij Pol Import/Export NV” en later in POL wegbeba- kening bv. Omdat het assortiment landmeetkundige artikelen een steeds grotere omvang aannam werd besloten om over te gaan tot de oprich- ting van een tweede bedrijf. Zo werd op 10 maart 1977 POL geotechniek bv opgericht. Dit bedrijf is op 1 januari 2007 verkocht en verhuisd naar Andelst. Op 17 november 1980 werd het pakket “politie artikelen” uit het programma van POL wegbebakening bv genomen en onder- gebracht in een afzonderlijk bedrijf, namelijk POL politietechniek bv. Het leveringspro- gramma bestaat uit voertuiguitrusting voor de politie, dactyloscopische materialen voor de technische recherche, grond- en water- bemonsteringsapparatuur voor milieu-onder- zoek en voertuigsignalering. Op 7 oktober 1993 is POL bewegwijzering bv ontstaan. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het maken van bewegwijzeringsplannen, ontwer- pen, produceren en monteren van beweg- wijzering op wegen en terreinen en binnen gebouwen. In november 1992 zijn de POL bedrijven ver- huisd naar een nieuw bedrijfsgebouw langs de A-50 te Heteren. In 2007 is het bedrijfsge- bouw fors uitgebreid. Op 8 juni 1993 heeft Arend van de Pol Sr. het familiebedrijf overgedragen aan zijn beide zonen, te weten Arend van de Pol Jr. en Alexander van de Pol, die sinds deze datum de aandeelhouders zijn. Per 1 januari 2008 zijn de activiteiten van POL wegbebakening bv, POL politietechniek bv en POL bewegwijzering bv samengevoegd in één besloten vennootschap, te weten POL Heteren bv. Als handelsnamen worden gehanteerd POL wegbebakening, POL politie- techniek en POL bewegwijzering. Geschiedenis

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=